České Budějovice - Hosín - Dobřejovice - Lišov - Velechvín - Hůrky - Líšnice - Nová Ves - Kaliště - Koszalin - Detroit - Prairie du Chien - St. Luis - Cheb - Ústí nad Labem - Záblatí - Žarkov - Hůrka - Nedabyle - Heřmaň - Strážkovice - Plav - Bavorovice - Hrdějovice - Nové Dvory - Březí - Vrcov - Branišov - Haklovy Dvory - Drahotěšice - Kolný - Levín - Vlkov - Minneapolis

Rod David / Family of David

Nejstarší předek rodu David se jmenoval Šimon Míka.  
(získáno z dostupných matrik a gruntovních knih - SOA Třeboň a také díky milé pomoci Toma D. a Davida K. :-) )
__________________________________________________________________
CZ                                                                   USA
13.) Šimon Míka           * okolo 1595
12.) Urban Míka           * okolo 1631
11.) Václav Míka - Rut  * 27. 9. 1651
10.) Lukáš Rut - David  * 18. 10. 1686
  9.) Joannis               * 29.  5. 1723
  8.) Josef                  * 12.  2. 1754
  7.) Šimon                 * 26. 10. 1787      7.) Jan                        * 25. 6. 1792
  6.) Josef                  * 23.  5. 1822       6.) Vítek                     * 27. 8. 1827         
  5.) Jakub                 * 25. 11. 1848       5.) Václav                   * 10. 9. 1867
  4.) František             * 28. 12. 1881      4.) Clarence Lawrence   * 23. 6. 1900
  3.) Bohuslav             *  6.  1. 1910        3.) Lawrence Henry      * 14. 3. 1928
  2.)                                                    2.)
  1.)                                                    1.)
 
__________________________________________________________________
  
CZ                                                                   USA
13.) Šimon Míka           * okolo 1595
12.) Urban Míka           * okolo 1631
11.) Václav Míka - Rut  * 27. 9. 1651
10.) Lukáš Rut - David  * 18. 10. 1686
  9.) Joannis               * 29.  5. 1723
  8.) Josef                  * 12.  2. 1754       8.) Jan                      * 24. 12. 1751
  7.) Šimon                 * 26. 10. 1787      7.) Jan Nepomucký      * 15.   5. 1791
  6.) Josef                  * 23.  5. 1822       6.) František Jakub      * 22.  5. 1813         
  5.) Jakub                 * 25. 11. 1848       5.) Jakub Apoštol        * 28.  7. 1845
  4.) František             * 28. 12. 1881      4.) James Frank          * 25.  9. 1875
  3.) Bohuslav             *  6.  1. 1910        3.) Frank James          *  8. 10. 1901
  2.)                                                    2.) Thomas Robert      * 27.  3. 1927
  1.)                                                    1.)
 
__________________________________________________________________
 
 
 
 
 
13.) Šimon Míka
 
Bydliště:            Levín
Narozen:           okolo 1595
Úmrtí:               mezi 1644 a 1650
Svatba:             ?
 Nevěsta: Dorota
 Bydliště: Levín
 Narozena: okolo 1601
 Úmrtí: ?
Poznámky:
Šimon koupil v roce 1631 shořelý a zničený statek v Levíně. Předchozí majitel statku byl Biczek a před ním Ambrož Míka, ale nejsou informace, že by to byli příbuzní Šimona.
 
Děti:                 12.) Urban Míka Velechvín, * okolo 1631, + 6. 4. 1711
 
 
 
 
 
 
12.) Urban Míka
 
Bydliště:            Levín, Velechvín
Narozen:           okolo 1631
Úmrtí:               6. 4. 1711
Svatba:             ?
 Nevěsta: Marianna
 Bydliště: Velechvín
 Narozena: okolo 1633
 Úmrtí: 18. 1. 1710
Poznámky:
Urban vzal držení statku v Levíně v roce 1650 a ještě v roce 1683 platil jeho dluhy.
 
Děti:                 11.) Václav Rut Velechvín, * 27. 9. 1651, + 27. 12. 1709
 
 
 
 
 
11.) Václav Míka - Rut
 
Bydliště:            Levín, Velechvín
Narozen:           27. 9. 1651
Úmrtí:               27. 12. 1709 
Svatba:             19. 1. 1677
 Nevěsta: Uršula Bohušak
 Bydliště: Velechvín
 Narozena: okolo 1655
 Úmrtí: 11. 10. 17271710
Poznámky:
V roce 1677 koupil Václav nevyužitý statek Rutovo rodiny ve Velechvíně a hned byl známý jako Václav Rut. Dluhy statku platil Václav v letech 1684 – 1726. V roce 1727 dal držení statku svému synovi Danielovi.
 
Děti:                 10.) Lukáš (Lucas) Rut Velechvín, * 18. 10. 1686, + 12. 11. 1762
                        Daniel Rut Velechvín, * ?, + ?
 
 
 
 
10.) Lukáš (Lucas) Rut (Ruth) - David
 
Bydliště:           Levín,Velechvín
Povolání:           sedlák
Narozen:           18. 10. 1686
Úmrtí:               12. 11. 1762
Svatba:             25. 11. 1714 
Nevěsta: Susanna roz. Leštinová
Bydliště: Velechvín
Narozena: okolo 1690
Úmrtí: mezi 1729 a 1747
Poznámky:
V roce 1717 vzal Lukáš se svou manželkou vlastnictví chalupy Václava Davida ve Velechvíně. Od té doby byl Lukáš zvaný jako Lukáš David.
 
Děti:                Uršula - Velechvín, * 17. 9. 1718, + ?
Dorothea, Maria Anna - Velechvín, * 6. 2. 1721, + ?
9.) Joes (Joannes) - Velechvín, * 29. 5. 1723, + 7. 2. 1781
Ludmila - Velechvín, * 16. 9. 1725, + ?
Mariana - Velechvín, * 27. 12. 1729, + ?
 
 
 
9.) Jan (Joannes, Joes) David
 
Bydliště:            Velechvín č. 4
Povolání:           sedlák
Narozen:           29. 5. 1723
Úmrtí:               7. 2. 1781 (57 let)
Svatba:             6. 2. 1752 
Nevěsta: Magdalena roz. Přesličková
                        Bydliště: Drahotěšice
Narozena: 5. 12. 1723
Úmrtí: 2. 1. 1807
Děti:                 Joannes                      Velechvín č. 4, podruh, * 24. 12. 1751, + 20. 4. 1791,
svatba 22. 1.? 1782 – Maria Anna roz. Remptová, 
Kolný č. 5, * 1755 ?, +?, děti:
             Jan, Velechvín 7, * 25. 12. 1782
Šimon, Velechvín 7, * 22. 10. 1784, + ?
Vojtěch, Velechvín 10, * 24. 4. 1785, + ?
Joseph, Velechvín 7, * 19. 3. 1787, + ?
Mariana, Velechvín 10, * 23. 2. 1788, + 10. 8. 1790
Bartoloměj, Velechvín 7, * ?, podruh, + ?,
svatba +/- 1811 ? – Eva roz. Bláhová, Libnič č. 2, * ?, + ?
děti:       Václav, Velechvín č. 3, * 11. 8. 1812, + ?
              Karel, Velechvín č. 19, * 27. 1. 1815, + ?
Joannes Nepom., USA, Kolný 5, * 16. 5. 1791, + okolo 1852, slouha, + ?, svatba 3. 7. 1810 – Rozína roz. Švejdová, Kolný č. 11, * 22. 8. 1788, + ?
děti:        Josef, Velechvín č. 4, * 26. 2. 1812, + ?
               František, Hůrky č. 20, * 22. 5. 1813, + 14. 12. 1883 
8.) Josef                         Velechvín, * 12. 2. 1754, + před r. 1835
                        Anna                              Velechvín, * 20. 6. 1756, + 11. 3. 1759 
                        Veronica                        Velechvín, * 26. 1. 1759, + ?,
                        Andreas                         Velechvín, * 7. 5. 1761, + ?,
                        Catharina                       Velechvín, * 4. 10. 1763, + ?,
                        Maria Anna                    Velechvín, * 26. 1. 1767, + ?,
                        Thomas                          Velechvín, * 13. 12. 1770, + 3. 3. 1772
 
 
 
8.) Josef David
 
Bydliště:            Velechvín č. 4
Povolání:           sedlák
Narozen:           12. 2. 1754
Úmrtí:               před r. 1835
Svatba:             9. 7. 1782 
Nevěsta: Kateřina roz. Kloudová
Bydliště: Velechvín č. 7
Narozena: 13. 10. 1761
Úmrtí: před r. 1835
Děti:                 Václav                       Velechvín č. 4, * 2. 9. 1784, + 4. 4. 1785 (6 měsíců)
                        Mariana                     Velechvín č. 4, * 19. 3. 1786, + ?
                        7.) Šimon                   CZ Velechvín č. 4, * 26. 10. 1787, + 6.1.1839
Antonín                      Velechvín č. 4, * 15. 1. 1789, + ?
                        Václav                        Velechvín č. 4, * 14. 9. 1790, + ?
                        7.) Jan                        USA Velechvín č. 4, * 25. 6. 1792, + 29.10.1843
                        Eva                             Velechvín č. 4, * 28. 12. 1793, + ?
                        Jakub                         Velechvín č. 4, * 29. 6. 1795, + ?
                        Mariana                      Velechvín č. 4, * 20. 1. 1797, + ?
                        Vít                               Velechvín č. 4, * 18. 5. 1798, + ?
                        Karel a Kateřina        Velechvín č. 4, * 15. 3. 1799, + ?
                        Bartoloměj                Velechvín č. 4, * 20. 8. 1802, + ?, svatba 30. 8. 1831 – Kateřina roz. David
- nemanželská dcera Evy Harazímové ? na to provdané za Ondřeje Davida, Velechvín č. 9, * 1803, + ?.
Děti:     Teresie, Velechvín č. 9, * 18. 4. 1829, + ?
            Václav, Velechvín č. 5, * 20. 8. 1832, + 25. 11. 1832
Kateřina, Velechvín č. 19, * 8. 11. 1833, + ?
            dvojčata mrtvě narozená, Velechvín 19, * 25. 4. 1836, + 25. 4.1836
            Rosálie, Velechvín č. 19, * 6. 2. 1838, + ?
            Mariana, Velechvín č. 4, * 16. 3. 1840, + ?
                        Jakub                         Velechvín č. 4, * 4. 7. 1804, + ?
 
 
 
 
 
 
20.07.2006 08:54:09
Máca
Toulky po Čechách + fotografie pro volný čas / Rambles about Bohemia + photos for leisure time

 

 

 

 

Freewarový (zdarma) genealogický databázový program - skvělý!

 

 

 Informační systém jihočeských archivů 
 Česká archivní společnost

 

 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

 


 

 

Satelitní atlas světa - české prostředí
Georgius - Veronica - Lucas - Susanna - Joannis - Magdalena - Bartoloměj - Dorota - Joseph - Věnceslaus - Catharina - Šimon - Václav - Johanna - Josef - Karel - Mariana - Jakub - Witt - Anna - František - Matěj - Terezie - Bohuslav - Maria Anna - Jan - Barbora - Vítek - Kateřina - Václav - MaříMagdalena - Rosálie - Stanislav - Marie - Antonín - Božena - Petr - Marcela - Jiří - Eva - František - Jana - Robert - Rychard - Miloslav - Marie - Karolína - Stanislava - Karel - Maryla - Ryszard - Zofia - Tomasz - Apolena - Lukasz - Barbara - Matouš - Helena - Tomáš - Romana - Václav - Klárka - Jindřich - Renáta - Michaela - Kašpar - Jindřiška - Mikuláš - Voršila - Clarence - Ruth - Lawrence - LaVon - Larry - Lynn - Leslie - Lyle - LuAnn - Layne - Lisa - Lori - Donald - Elaine - Karen - Robert - Margery - Jerome - Henry - John - Hans
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one